Mechanics Classes in shivaji nagar

Last Batch Toppers

Last Batch Toppers Of Engg. Graphics

Sr. No.

Name

College

Marks

1

Ketaki Gavhane

Aissms

89

2

Vijay Patil

Aissms

87

3

Amey Amande

Modern

85

4

Aboli Suryawanshi

DY Patil

84

5

Suraj Hajare

Modern

78

6

Pratik Suryawanshi

Aissms

77

7

Pratik Patil

Aissms

75

8

Vaishnavi Manatkar

Modern

74

9

Rushikesh Adkitte

Skncoe

73

10

Harsh Bora

Aissms

73

11

Rohan Nalawade

Modern

71

12

Shubhankar Sant

MMCOE

71

13

Deepak Upadhyay

Modern

71

14

Dipti Shaha

CUMMINS

70

15

Shivraj Gade

Aissms

70

16

Omkar Patil

PVG

70

17

Rohan Lagare

PVG

69

18

Shambhavi Bendre

Aissms

69

19

Nishant Karanwat

Mit

68

20

Abhishek Halkude

Wadiya

67

21

Anvita Baldi

Cummins

67

22

Darshan Patil

Aissms

67

23

Poonam Bharadia

Cummins

66

24

Aditya Jawalekar

Modern

66

25

Yogesh Biyani

Aissms

66

26

Tushar Gogawale

Modern

65

27

Aditya Surve

Aissms

65

28

Swarup Deshmukh

DY Patil

65

29

Shreyashi Hirkude

Aissms

64

30

Pratik Wagh

Mit

64

31

Nikhil Awatade

Aissms

63

32

Karan Bhalgat

Wadiya

62

33

Vaibhav Ugale

Aissms

61

34

Aniket Kansare

Aissms

61

35

Meghana Pagare

MCOE

60

36

Alfiya Mookashi

Modern

60

37

Ajinkya Jadhav

Aissms

60

38

Prerana Roy

Aissms

60

39

Varun Sisodiya

Mit

60